مدیریت ساختمان

مطالب مرتبط با مدیریت ساختمان

بیمه نامه آسانسور

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور خساراتی چون فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه آسانسورها باید تحت پوشش این نوع بیمه نامه باشد و مسئولیت انجام این بیمه نامه به عهده مدیر ساختمان است. ادامه مطلب…