روز جهانی محیط زیست

آخرین بار کی از کیسه پلاستیکی استفاده کردید؟

از کیسه پلاستیکی برای خرید میوه و مواد روزمره استفاده کردید؟
از کیسه پلاستیکی برای ظرف آشغال استفاده کردید؟ 
از بطری آب پلاستیکی استفاده کردید؟
یا حتی یه زمانی از کیسه پلاستیکی استفاده میکردیدکه آشغالهای پخش شده تو جنگل رو جمع آوری کنیم و طبیعت تمیز نگه داریم.
حالا همون کیسه های و مواد  پلاستیکی دارن بزرگترین آسیب رو به طبیعت میزنند. از اونجایی که هزینه از بین بردن مواد پلاستیکی بسیار بالاست بهترین راه اینکه که از وسایلهای کاغذی و پارچه ای استفاده کنیم.
در کشور ما قوانینی برای استفاده نکردن از کیسه و لوازم پلاستیکی وضع نشده ولی خود ما مردم میتونیم با استفاده نکردن از کیسه های پلاستیکی و بطری های آب پلاستیکی به شروع (فرهنگ استفاده نکردن از مواد پلاستیکی) کمک کنیم.
با یک حساب سرانگشتی اگر هر ایرانی هر روز یک کیسه پلاستیکی کمتر استفاده کند، هر روز ۷۰ میلیون وهر ماه حدود دو میلیارد قطعه زباله پلاستیکی کمتر در کشور ما تولید خواهد شد.
بیایید از کیسه های پلاستیکی استفاده نکنیم.

آسانسور پارسیان لیفت

ارایه دهنده خدمات

سرویس آسانسور

تعمیرات آسانسور